Wednesday, August 15, 2012

Puasa 6 Hari Dibulan Syawal

Puasa 6 Hari Dibulan Syawal 
Dalil tentang Puasa Bulan Syawal

Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu:
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Siapa yang berpuasa
Ramadhan dan melanjutkannya dengan 6 hari pada Syawal, maka itulah puasa
seumur hidup'." [Riwayat Muslim 1984, Ahmad 5/417, Abu Dawud 2433, AtTirmidzi 1164]

Hukum Puasa Syawal 
Hukumnya adalah sunnah: "Ini adalah hadits shahih yang menunjukkan bahwa
berpuasa 6 hari pada Syawal adalah sunnah. Asy-Syafi'i, Ahmad dan banyak
ulama terkemuka mengikutinya. Tidaklah benar untuk menolak hadits ini
dengan alasan-alasan yang dikemukakan beberapa ulama dalam memakruhkan
puasa ini, seperti; khuatir orang yang tidak tahu menganggap ini sebahagian dari
Ramadhan, atau khuatir manusia akan menganggap ini wajib, atau kerana dia
tidak mendengar bahwa ulama salaf biasa berpuasa dalam Syawal, kerana
semua ini adalah perkiraan-perkiraan, yang tidak boleh digunakan untuk
menolak Sunnah yang shahih. Jika sesuatu telah diketahui, maka menjadi bukti
bagi yang tidak mengetahui."
[Fataawa Al-Lajnah Ad-Daa'imah lil Buhuuts wal Ifta', 10/389]

Hal-hal yang berkaitan dengannya adalah:

1. Tidak harus dilaksanakan berurutan. 

"Hari-hari ini (berpuasa syawal-) tidak harus dilakukan langsung setelah
ramadhan. Boleh melakukannya satu hari atau lebih setelah AidilFitri, dan mereka
boleh menjalankannya secara berurutan atau terpisah selama bulan Syawal,
apapun yang lebih mudah bagi seseorang. ... dan ini (hukumnya-) tidaklah wajib,
melainkan sunnah."


2. Tidak boleh dilakukan jika masih tertinggal dalam Ramadhan 

"Jika seseorang tertinggal beberapa hari dalam Ramadhan, dia harus berpuasa
terlebih dahulu, lalu baru boleh melanjutkannya dengan 6 hari puasa Syawal,
karena dia tidak bisa melanjutkan puasa Ramadhan dengan 6 hari puasa
Syawal, kecuali dia telah menyempurnakan Ramadhan-nya terlebih dahulu."
[Fataawa Al-Lajnah Ad-Daa'imah lil Buhuuts wal Ifta', 10/392]

Kebanyakan fahaman orang kita mengganti puasa ramadan di bulan syawal dan menganggap ianya juga puasa sunat syawal. Kita tidak boleh mengira ganti puasa itu sebagai puasa sunat syawal. Bermakna satu niat sahaja iaitu puasa qada'. Setelah habis qada' barulah puasa sunat. Begitu juga dibulan2 lain yang disunatkan berpuasa anda kena habiskan puasa ganti dahulu.. Wassalam

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...